Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Пролетните модели са тук, цветни и удобни модели обувки

Затвори X

Пролетно, летни обувки от естествена кожа 2024

Меню

Пролетно, летни обувки от естествена кожа 2024

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ,ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите ни.  Данните  Ви служат за предоставяне и извършване на нашите услуги към вас.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, две имена , номер на телефон  и адрес за доставка.
За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:
Данни за целите на изпълнение на услуга 


Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от shoes-bg.com работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай shoes-bg.com обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на shoes-bg.com по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

shoes-bg.com съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава shoes-bg.com да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

При обработването на данните ви shoes-bg.com се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на shoes-bg.com за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.


КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. 
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
Ние не носим отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.


РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За случаите, в които ние споделяме информация за Вас с трети лица – наши доставчици, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. 


ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ние взимаме предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.


ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ДАННИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на нас, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
право на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четенe формат;
правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение от http://new.shoes-bg.com/bg/contacts.html

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.


ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.


При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие се съгласяване със следния текст и попълвате следната декларация:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от shoes-bg.com във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на shoes-bg.com , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни