Електронният магазин "www.shoes-bg.com" е изработен от софтуерната компания "ДОТ МЕДИА" по поръчка на "БРАЙТ" ООД

Съдържанието на този уебсайт - текст,снимки и друга информация , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "БРАЙТ" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всички останали елементи , включително дизайн, програмен код, софтуерни програми, рисунки, графики, скици и други елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "ДОТ МЕДИА" ДЗЗД.

Всяко неразрешено ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без изрично разрешение на "БРАЙТ" ООД и / или ДОТ МЕДИА” ДЗЗД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

При желание да ползувате част от съдържанието на сайта, включително дизайн, програмен код, софтуерни програми, моля да се обърнете за информация относно условията към "БРАЙТ" ООД - office@shoes-bg.com и "ДОТ МЕДИА" ДЗЗД – office@dotmedia.bg.

©2005, "БРАЙТ" ООД
©2005, "ДОТ МЕДИА" ДЗЗД